torsdag 24. september 2009

Ingen grunn til å kjede seg i høstferien

Mandag 28/9 har Søgne hagelag møte om hagedesign, og tar jeg ikke feil, er det om småmurer og belegningsstein i Krsand hagelag en dag eller to senere.

Ingen kommentarer: